Software voor berekening van piekdebieten volgens DIN 1988-300

Hysopt had interesse om hun software uit te breiden naar SWW-productie en -distributie en heeft daarom de partners van COOCK SWW 2.0 gecontacteerd. In het kader van COOCK SWW 2.0, hebben we Hysopt geadviseerd om de methode van DIN 1988-300 voor de dimensionering van de SWW-distributie, zowel voor vertakte installaties als voor installaties met een circulatieleiding te implementateren in een software. De meetcampagnes uit voorgaande projecten en binnen COOCK SWW 2.0 hebben ook aangetoond dat de piekdebieten berekend volgens deze norm het best aansluiten bij de gemeten piekdebieten en dat het dus aanbevolen is om de methode en gelijktijdigheidsfactoren van deze norm te gebruiken. Deze implementatie is ook nuttig in het kader van de dimensionering van ogenblikkelijke SWW-productie, het is immers diezelfde norm die ook gebruikt wordt voor de dimensionering van ogenblikkelijke SWW-productie in het kader van COOCK SWW 2.0 en in de NBN EN 12381-3.

Hysopt heeft concreet de methode uit DIN 1988-300 in hun software geïmplementeerd en de projectpartners van COOCK SWW 2.0 hebben meermaals feedback gegeven op de flowcharts die door Hysopt op basis van deze norm opgesteld werden, vooraleer van start gegaan werd met de programmatie. Intussen is de dimensionering voor SWW installaties beschikbaar in de Hysopt software.

Adres
2000 ANTWERPEN - Belgium
Jaar van uitvoering2022
Opdrachtgever
Aannemer
ProjectwebsiteMeer info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *