Begeleidingsgroep

Dit project richt zich in de eerste plaats op het sensibiliseren en motiveren van ontwerpers van sanitaire installaties in de residentiële sector met als doel een brede implementatie en integratie van de nieuwe tools in hun dagdagelijkse praktijk aan een breed aantal doelgroepen.

De Installateurs van sanitaire installaties. Zij hebben rechtstreeks baat bij de resultaten van dit project. Enquêtes uit het verleden hebben echter meermaals aangetoond dat ruim 90% van de aannemers die sanitaire installaties plaatsen ook verwarmingsinstallaties plaatsen en omgekeerd. Om die reden worden hier niet enkel de installateurs van sanitaire installaties beschouwd maar even goed deze van verwarmingsinstallaties, die hier samen tot de voornaamste doelgroep behoren.

De HVAC en sanitair studiebureaus. Zij baseren zich nog vaak op verouderde documentatie en normering waarbij het bovendien de gewoonte is om bovenop de berekende resultaten nog een extra veiligheidsmarge in acht te nemen met als resultaat een overdimensionering van veel installaties. Hier kan verwacht worden dat de nieuwe tools geïntegreerd worden in de documentatie en rekenbladen van het bureau en een wijziging zal teweegbrengen in het ontwerp van SWW-productie-installaties. De studiebureaus – en in het bijzonder de kleinere bureaus aangezien zij meestal in de residentiële sector werkzaam zijn – vormen samen met de installateurs de primaire doelgroep in dit project.

Fabrikanten en leveranciers die actief zijn op de markt van sanitaire installaties. Voor installateurs vormen zij een belangrijk aanspreekpunt voor advies voor het ontwerp en de dimensionering van de verschillende onderdelen van de installaties. Ook zij hebben dus baat bij de ontwikkeling van nieuwe tools voor het ontwerpen van de SWW-productie.

Softwareontwikkelaars. Zij zijn in staat om de projectresultaten op een verregaande manier te implementeren en nieuwe software binnen het bedrijf te ontwikkelen voor de installateurs. Mits aanpassing van bepaalde parameters in de methode, zou deze software bij uitbreiding ook ontwikkeld kunnen worden voor buitenlands gebruik.