Werkpakketten

Onderstaande figuur toont hoe de 3 pijlers van het project zich laat vertalen in ten minste één WP:

  • Kennisopbouw: WP1 en 2. De werklast van deze WP’s is geringer dan bij de andere twee stappen. De kennis van de standaard configuraties tot nu toe moet nog worden verfijnd.
  • Vertaalonderzoek: WP3 en 4. Het doel van deze 2 WP’s is om met concrete tools ondersteuning te bieden aan de aannemers bij het ontwerp en de berekening van hun installatie.
  • Kennisverspreiding: WP5. In deze cruciale stap van het project wordt de kennis verspreid die onder andere is opgedaan door het uitvoeren van WP3 en 4 maar ook uit de bedrijfsspecifieke projecten, 70% 1% 2% 15% 12% ruimteverwarming ruimtekoeling, verluchting en hulpfuncties waarbij gebruik wordt gemaakt van de eerder ontwikkelde tools. Als onderzoekscentrum dat de bouwbedrijven vertegenwoordigt, kan Buildwise gemakkelijk beroep doen op de medewerking van een aantal installateurs.
  • Parallel aan deze WP’s loopt WP6 ,waarin het volledige project wordt beheerd. Dit WP omvat ook de oprichting van een website die zal functioneren als kennis delend platform tussen de partners, de leden van de begeleidingsgroep en het doelpubliek.