Over het project

SWW 2.0 heeft tot doel om een eenduidige en erkende methode voor het ontwerp en de dimensionering van de SWW-productie-installaties, gedifferentieerd in functie van het type installatie en zijn hydraulische componenten, vast te leggen. Deze methode zal toelaten om te komen tot optimale installaties op alle vlakken (comfort, energie, gezondheid). Daarnaast zal het project de sector eveneens de nodige hulpmiddelen (dimensioneringstool, ontwerpgids,…) aanreiken voor de toepassing van deze methode. SWW 2.0 wil de ontbrekende schakel vormen tussen de bestaande algemenere aanpak uit voorgaande projecten en een brede adoptie ervan in de praktijk. De primaire doelgroep van het project zijn de ontwerpers (installateurs, studiebureaus) van SWW-productie-installaties en dit voor de residentiële sector (80% van het gebouwenpark). Het betreft een brede groep niet O&O-intensieve KMO’s, die door SWW 2.0 een beperkte innovatiesprong zullen maken. Daarnaast richt het project zich tot de fabrikanten van dergelijke installaties en softwareontwikkelaars van dimensioneringsprogramma’s als secundaire doelgroep. Dit is een beperktere groep van innovatietrekkers waarbij verdere ontwikkeling van nieuwe processen, producten en/of diensten binnen het bedrijf zal plaatsvinden. Als bezoeker van de website van het onderzoeksproject Instal2020 bent u mogelijks ook geïnteresseerd in de informatie te vinden via onderstaande links:

Partners

Andere projecten

Overige