COOCK SWW 2.0

De praktijkgerichte toolbox

Momenteel bestaat er in België geen eenduidige en erkende methode voor het ontwerp en de dimensionering van de SWW-productie installatiesUit een recente enquête binnen de groep van de sanitaire installateurs blijkt duidelijk dat er vraag is naar een dergelijke methode en er bovendien ook nood is aan gebruiksvriendelijke tools die helpen om deze methode in de praktijk toe te passen 

Shape

De nadelen

Bij slecht gedimensioneerde installaties blijven nadelen aanzienlijk

 • Ondergedimensioneerde installaties voldoen niet aan het gewenste sanitaire comfort, een aspect waar gebruikers heel gevoelig voor zijn 
 • Overgedimensioneerde installaties verbruiken dan weer meer energie, houden een verhoogd risico op legionella-ontwikkeling in, en betekenen gewoon ook extra kosten  
sww 2.0

In voorgaande projecten (onder meer het VIS-traject INSTAL 2020 en het TETRA-SWW project) werd via meetcampagnes en enquêtes al diepgaande kennis en inzichten over SWW-verbruik opgebouwd. Via de uitwerking van een dimensioneringstool (P,V-tool)op basis van deze kennis, werd een eerste stap gezet in de richting van optimale installaties. Het nuttige volume en het nuttige vermogen uit de tool geeft de installateur nog niet voldoende informatie om te weten welk toestel hij bij zijn leverancier moet bestellen. Hiervoor is een gedifferentieerde dimensionering nodig in functie van het type installatie en zijn hydraulische componenten. 

Het huidige Coock-project wil door deze methode uit te werken de ontbrekende schakel vormen tussen de bestaande algemenere aanpak en een brede toepassing ervan in de praktijk. 

Nieuws

Slotevent

Het einde van het Coock-project SWW 2.0 nadert snel en we willen je dan ook van harte uitnodigen voor ons slotevenement! Dankzij de actieve betrokkenheid

Lees verder »

Ontwerpgidsfiches

Om ontwerpers te helpen bij het kiezen van hun technieken en het bepalen van de dimensionering van de verschillende installaties, heeft het SWW2.0-project ontwerpfiches gemaakt.

Lees verder »

Waterdim tool

De begeleidingsgroep kwam op 6 november bijeen. Tijdens de bijeenkomst werd het Waterdim-programma gepresenteerd. Het is vrij beschikbaar via de volgende link : https://www.buildwise.be/nl/expertise-ondersteuning/buildwise-tools/waterdim/.

Lees verder »

Atic evenement

Op 27 september werden de resultaten van het SWW2.0-project gepresenteerd aan een groep ingenieurs. Het evenement omvatte een reeks hydraulische diagrammen in de vorm van

Lees verder »

Concreet heeft SWW 2.0 volgende doelstellingen

Ontwerp- en dimensioneringsmethode

Uitwerken van een ontwerp en dimensioneringsmethode die differentieert in functie van het type installatie en zijn hydraulische componenten (hoogte van de temperatuursonde, manier van opladen van de boiler, etc.) 

Software-tool

Ontwikkelen van een software-tool voor de dimensionering 

Ontwikkelen hulpmiddelen

Ontwikkelen van hulpmiddelen ter ondersteuning van het ontwerp:  een vademecum (online) met hydraulische schema’s, animaties, etc. 

Deze elementen zullen samen toelaten om te komen tot optimale installaties op alle vlakken (comfort, energie, gezondheid).

Aangezien momenteel ook de nationale bijlage aan NBN EN 12381-3 opgesteld wordt is het qua timing ook een unieke opportuniteit om de methode te verankeren in de normalisatie, wat een brede toepassing ervan mee zal verzekeren. 

Voor wie?
De primaire doelgroep van het project zijn de ontwerpers (installateurs, studiebureaus) en fabrikanten van SWW productie-installaties en dit voor de residentiële sector (80% van het gebouwenpark).

Economisch gezien zal de methode toelaten om:

 • de winstmarge van de ontwerpers te verzekeren door:
  • de klanttevredenheid te garanderen door het creëren van toegevoegde waarde, een vertrouwenskader en het verminderen van discussies en conflicten
  • dat minder interventies nodig zullen zijn
  • een juiste dimensionering (lager vermogen) en het gebruik duurzame warmtebronnen, zoals warmtepompen en warmtepompboilers, zal faciliteren
 • nieuwe interessante opdrachten uit te voeren, zowel voor fabrikanten als voor ontwerpers die hun kennis verder kunnen ontwikkelen.
 • overgedimensioneerde installaties versneld te renoveren

Het project bestaat uit 2 delen:

 • Deel A : kennisopbouw, -vertaling en -disseminatie door de onderzoeksinstellingen
 • Deel B : Bedrijfsspecifieke projecten om ervoor te zorgen dat de kennis uit deel A uitgetest en geïmplementeerd wordt bij bedrijven. Concreet denken we daarbij bijvoorbeeld aan:
  • het uittesten van de tool bij projecten (nieuwbouw en renovatie)
  • de implementatie van de methode in bedrijfsspecifieke interne ontwerp- en dimensioneringsmethodes
  • het optimaliseren van bestaande technische fiches en hydraulische schema’s
  • integratie van de methode in bestaande dimensionerings-software en -tools

We hopen op jullie interesse en kijken ernaar uit om samen van SWW 2.0 een succes te maken!

Meer info over het project?

u kan ons steeds contacteren via

Buildwise
Bart Bleys bart.bleys@buildwise.be 02/655.77.11 (0489/87.67.19)
Benoit Poncelet benoit.poncelet@buildwise.be 02/655.77.11
Nicolas Benavides nicolas.benavides@buildwise.be 02/655.79.56
Karla Dinne karla.dinne@buildwise.be 02/655.78.01
TMK KCE
Griet Janssen griet.janssen@thomasmore.be 014/56.23.10 (0485/98.05.95)
Simon Binnemans simon.binnemans@thomasmore.be 014/74.10.33
Margot De Pauw margot.depauw@thomasmore.be 014/74.06.91
UAntwerpen
Ivan Verhaert ivan.verhaert@uantwerpen.be 03/265.18.86 (0473/53.92.25)
Shape

De realisatie van dit project is mogelijk dankzij de steun van VLAIO (Agentschap innoveren en ondernemen) en de leden van de begeleidingsgroep.