COOCK SWW2.0 in Techlink HEAT+ ledenblad

Het nieuwe Techlink HEAT+ ledenblad van mei 2022 bevat een publicatie (pagina 32) rond het project COOCK SWW 2.0! Hierin worden onze resultaten van het project toegelicht.