Projectaanpak

Het project focust zich op de 3 voornaamste ambities van een COOCK-project: toepassingsgerichte kennisopbouw, vertaalonderzoek en kennisverspreiding.

Kennisopbouw

Het ontwikkelen van een dimensioneringsmethode om de kennis van de standaard configuraties te verfijnen.

Vertaalonderzoek

Ontwikkeling van een informatica tool om de dimensionering voor KMO om met concrete tools ondersteuning te bieden aan de aannemers bij het ontwerp en de berekening van hun installatie.

 Kennisverspreiding

In deze cruciale stap van het project wordt de kennis verspreid o.a. uit de bedrijfsspecifieke projecten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de eerder ontwikkelde tools. De website functioneert als een kennis delend platform tussen de partners, de leden van de begeleidingsgroep en het doelpubliek.