Hycleen Automation System

In het kader van een legionellacontaminatie in een Vayamundo hotel, hebben fabrikant Georg Fisher en sanitair installateur Deweer een innovatief systeem voor temperatuur regeling in secundaire circulatieleidingen getest om dit probleem op te lossen zonder gebruik te maken van alternatieve technieken zoals chloordoseringen. Door gebruik te maken van Georg Fisher’s
“Hycleen Automation System” kon de complexe SWW-installatie ingeregeld en gemonitored worden. Hierbij werd dan ook de economische haalbaarheid en kennisopbouw geëvalueerd.

De firma Deweer installeerde het “Hycleen Automation System” in de installatie en de monitoringsgegevens werden zowel door Georg Fisher als door de SWW 2.0 partners geanalyseerd. Het bestaande distributienet werd samen geoptimaliseerd, o.a. door het wegnemen van een aantal dode leidingen. Verder werd tijdens de uitvoering kennis opgebouwd over de mogelijkheden van de GF-regelkranen, zowel op het vlak van uitbalanceren, als op het vlak van monitoring van de temperaturen. Beide resulteren in aanzienlijke tijdswinst: manueel uitbalanceren is namelijk een tijdrovend iteratief proces en, eenmaal een installatie in gebruik is, kost het manueel monitoren van een SWW-installatie in het kader van een Legionella beheersplan ook veel tijd aan de uitbater ervan.

Adres
4000 LIÈGE - Belgium
Jaar van uitvoering2022
OpdrachtgeverVayamundo
AannemerDeweer
ProjectwebsiteMeer info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *