Workshop Hydraulische Schema’s Sanitair Warm Water

Op 14 maart 2022 hebben we onze eerste workshop gehouden in de lokalen van Universiteit Antwerpen. Tijdens de workshop hebben we een 40-tal hydraulische schema’s voor sanitair warm water voorgelegd aan de begeleidingsgroep. De feedback van onze leden op deze schema’s is essentieel om zowel onze simulaties als onze projectresultaten af te stemmen op de systemen die bij ons gangbaar zijn.

Het was ons genoegen om de leden van de begeleidingsgroep opnieuw fysiek te kunnen ontmoeten. Wij zijn zeer tevreden met de feedback die deze presentiele vergadering heeft mogelijk gemaakt en willen de deelnemers dan ook hartelijk bedanken.