Hydraulische schema’s

Binnen SWW 2.0 wordt eveneens een databank met hydraulische schema’s uitgewerkt.

COOCK_SWW2.0_Hydraulische_schema’s

De schema’s zijn verdeeld in 4 hoofdfamilies voor de productie van sanitair warm water:

– Familie 1: ogenblikkelijke productiesystemen

– Familie 2: systemen met opslagtanks en externe wisselaar

– Familie 3: systemen met opslagtanks en interne wisselaar

– Familie 4: systemen met uitsluitend accumulatieve productie

De schema’s zijn daarnaast ook ingedeeld volgens de belangrijkste  ontwerpvragen in verschillende reeksen:

– Reeks 1 geeft een overzicht van de algemene productiefamilies zoals die hierboven zijn opgenomen

– Reeks 2 toont de systemen die gebruik maken van primair water op het opslagniveau

– Reeks 3 toont de mogelijkheden voor de plaatsing van de sanitaire expansievaten

– Reeks 4 toont de mogelijkheden van de installatie van destratificatielussen voor de homogenisering van de temperaturen in de opslagtank, zoals voorgeschreven door het BBT

– Reeks 5 toont de mogelijkheden van hydraulische aansluitingen op de opslagtanks

– Reeks 6 toont de mogelijkheden om opslagtanks in serie of parallel te plaatsen

– Reeks 7 toont de verschillende mogelijkheden op het vlak van regeling van de warmwaterproductie

De schema’s in de databank zijn momenteel nog niet gefinaliseerd en alle feedback is in deze fase van het project is meer dan welkom. We verzamelen momenteel alle configuraties voor warmwaterproductiesystemen die op de markt beschikbaar zijn, maar via dit project willen we ook onderzoeken of bepaalde oplossingen te verkiezen zijn boven andere.